Bolstaholm är en välskött egendom på 400 hektar, varav 40 hektar är betesmark för gårdens 50 biffkor av rasen Charolais.
Huvudinriktningen är köttdjursproduktion med gårdsstyckeri.
Allt kött som produceras säljs direkt till kund.