Köttpaket i olika storlekar. Mängden malet kött kan delas upp i soppkött också om man vill ha det. Om man vill ha soppkött anger man den mängd man vill ha t ex i Lilla köttpaketet är det 6 kg malet, du kan dela det i t ex 4 kg malet och 2 kg soppkött.
Skriv i meddelande fältet hur mycket malet kött och soppkött du vill ha i så fall. Skriver man inget i meddelandefältet kommer det automatiskt 6 kg malet i Lilla köttpaketet. Likadant för Mellan paketet och Stora köttpaketet.

Vid frågor mejla oss på: info@bolstaholm.ax eller ring Ann tel: +358 457 342 1189

Visar produkter 1-4 / 4